97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 78
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej przeznaczone są do korzystania z konkretnego serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu - Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka JABŁUSZKO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są:
  1. do tego aby strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu
  2. do tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe ulepszanie zarówno struktury jak i zawartości strony internetowej
  3. do utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (opcja ta dotyczy e-sklepów oraz paneli administracyjnych)
  4. do procesów takich jak analiza ruchu na stronie, itp;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (dysk twardy). Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 8. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

1. CZYM  JEST RODO i UODO?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych  w skrócie RODO jest prawem wprowadzonym w całej unii europejskiej, którego celem jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania  danych osobowych oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa  o ochronie danych osobowych w skrócie UODO w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Akademia JABŁUSZKO Jan Jabłoński ul. Nehrebeckiego 25, 97-400 Bełchatów, od 25 maja 2018 r. wdrożyła rozwiązania organizacyjne i techniczne celem przestrzega zasad określonych w RODO
i UODO.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia JABŁUSZKO Jan Jabłoński
ul. Nehrebeckiego 25, 97-400 Bełchatów
Administrator jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

W trakcie działalności Akademii JABŁUSZKO Jan Jabłoński ul. Nehrebeckiego 25,
97-400 Bełchatów
przetwarzane są dane osobowe nauczycieli, pracowników administracji, dzieci, rodziców. 

 1. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lit. c) i lit. f) RODO  w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego czyli wypełnienia obowiązków wynikających z Prawa oświatowego, ustawy
  o Systemie Oświaty, Systemu Informacji Oświatowej i innych przepisów prawa oświatowego.

Podanie danych osobowych określonych przez przepisy prawa oświatowego jest niezbędne
i wymagane do wykonywania zadań przez naszą placówkę.

 1. Na podstawie odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu np. publikacji wizerunku uczniów, rodziców, nauczycieli na stronie Administratora http://www.przedszkole-jabluszko.pl/ oraz na koncie Administratora na Facebooku (https://www.facebook.com/Akademia-Przedszkolaka-Jabłuszko-547659291938881/).

Publikacja danych w szczególności wizerunku, informacji o sukcesach dzieci pozwala na promowanie umiejętności i osiągnięć dziecka, współudziału dzieci i rodziców w życiu placówki oraz jej promowania. Zgoda na  ich publikowanie nie jest obowiązkowa.

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lit. c) i lit. f) RODO w celu zatrudnienia zgodnie z Kodeksem
 2.  pracy, pomocy socjalnej z ZFŚS, BHP, obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela , Prawa oświatowego, ustawy o Systemie Oświaty, Systemu Informacji Oświatowej i innych przepisów prawa oświatowego.

Podanie danych osobowych określonych przez przepisy Kodeksu pracy i innych przepisów jest niezbędne i wymagane do procesu rekrutacji i zatrudnienia przez naszą placówkę.

4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres

a)                  wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

b)                 w którym przepisy ustawy nakazują nam przechowywać dokumentację (archiwizacja),

c)                  do momentu wycofania zgody

d)                 rekrutacji i zatrudnienia

5. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na szkołę jako podmioty przetwarzający dane obowiązki względem osób, których dane dotyczą w postaci:

a)                  dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b)                 sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)                  żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  danych,

d)                 przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

e)                  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f)                   wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

g)                 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).           

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonywania zadań ustawowych przez szkołę.

Państwa dane osobowe i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

6. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Odbiorcy i kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): Miasto Bełchatów i inne jednostki i jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, inne placówki oświatowe, medycyna pracy, ubezpieczenia grupowe, biura podróży (na potrzeby wycieczek, podróży służbowych zorganizowanych przez Administratora), fotografowie (imprezy organizowane przez Administratora), dostawcy usług technicznych (hosting www , email, archiwizacja danych) podmioty świadczące usługi doradcze i konsultacyjne, podmioty organizujące zajęcia dodatkowe np. zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne, specjalistyczne, zajęcia korekcyjne, występy teatralne, występy muzyczne, wystawy, osoby przeglądające stronę http://www.przedszkole-jabluszko.pl/, https://www.facebook.com/Akademia-Przedszkolaka-Jabłuszko-547659291938881/, Kronikę Przedszkola wykonaną w wersji tradycyjnej (papierowej), tablice ekspozycyjne na terenie Przedszkola.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ?

Prawa wymienione w pkt. a-e i g powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt
z Administratorem poprzez email: biuro@przedszkole-jabluszko.pl lub tel.: 606 683 663,
606 683 883.

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 271395