97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 78
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Metoda pedagogiki zabawy

Metoda Pedagogiki Zabawy 

Na zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy obowiązują określone zasady:

  • dobrowolności – decydowanie o swojej aktywności w atmosferze wolnej od nakazów; wychowawca jedynie zachęca , zaprasza do uczestnictwa w zabawie;

  • wielopoziomowość komunikacji – świadome porozumiewanie się na poziomie werbalnym

i niewerbalnym , rzeczowym ( wymiana logicznych i prawdziwych informacji )

i emocjonalnym ( wyrażanie , odczuwanie , akceptowanie uczuć swoich i innych );

  • unikanie rywalizacji – rezygnacja z podziału na zwycięzcę i przegranych , uczenie

współpracy i współdziałania z innymi;

  • różnorodność środków wyrazu – umożliwienie przekazywania treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły. Stosuje się podczas zajęć wszystkie media, ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie, lepienie oraz pantomimę.

 

Wszystkie te zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do prowadzącego i całej grupy.

Zalety pedagogiki zabawy, wdrożone do praktyki dnia codziennego, oddziałują nie tylko na jakość wykonywanej pracy, w wielu przypadkach przynoszą dużą satysfakcję nie tylko nauczycielom, ale również wychowankom.

zastosowanie pedagogiki zabawy w przedszkolu kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za grupę, do której dana jednostka uczęszcza;

przestrzeganie zasad uwzględniających indywidualne cechy jednostki nadaje inny wymiar stosunkom w relacjach dziecko – nauczyciel i dziecko – inne dzieci;

konkretne zabawy, jak np. zabawy na poznanie i utrwalenie imion, znajdują zastosowanie

w sytuacjach , kiedy nauczyciel obejmuje nową grupę, pozwala to także na lepsze poznanie się dzieci nawzajem;

wspólne sprzątanie po każdej skończonej zabawie, kształtuje odpowiednie nawyki, przydatne

w codziennej pracy z dzieckiem;

tworzenie warunków do twórczej działalności dziecka budzi szacunek zarówno dla autora, jak również dla stworzonego dzieła;

zadania wychowawczo – dydaktyczne stawiane przed nauczycielami przedszkola, zakładają także dobrą współpracę z rodzicami. Organizacja uroczystości przedszkolnych, w których rodzice nie są tylko biernymi widzami, lecz angażują się razem z dziećmi we wspólną zabawę, sprzyja integracji dzieci, rodziców i nauczycieli.

Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w wielu środowiskach świadczy o jej uniwersalności. Środowisko przedszkolne jest podatne na zmiany i chętniej wprowadza do praktyki wszelkie innowacje. Wynika to z większej swobody programowej, umożliwiającej nauczycielowi większą autonomię w działaniu.

Nauczyciele przedszkola bardzo dobrze znają możliwości swoich wychowanków i skupiają się raczej na pomocy niż na ocenianiu. Ambicją każdego wychowawcy powinno być okazanie jak największej pomocy podopiecznym w znalezieniu ich własnej drogi, na miarę możliwości rozwojowych

i zdolności. Każde dziecko jest bowiem predysponowane do odegrania pewnej roli społecznej. Pedagogika zabawy – nowy kierunek w edukacji i wychowaniu jest skuteczną metodą we wszechstronnym rozwoju osobowości dziecka.

 

Z sukcesem wykorzystujemy tę metodę pamiętając, że dla dziecka naturalną drogą

zaspokajania jego zainteresowań i potrzeb (ruchowych, poznawczych, emocjonalnych

i społecznych) jest zabawa. Mamy więc satysfakcję z właściwie podejmowanych

działań; rodzice naszych wychowanków mają poczucie i pewność, że dzieci są pod

fachową i troskliwą opieką; a przede wszystkim one same czują się doceniane,

zauważone, mają naturalną dla ich wieku swobodę działań Pedagogika zabawy przychodzi nam

z pomocą zaproponowania czegoś naprawdę interesującego, dostarcza wielu inspiracji do nowego spojrzenia na dziecko, dostarcza również wielu narzędzi ułatwiających ich realizację. Zasadniczo wszystkie reguły obowiązujące w pedagogice zabawy pokrywają się z istotnymi, stosowanymi

przez nas zasadami, których realizacja w bezpośredniej pracy z dziećmi w wieku

przedszkolnym daje jak najlepsze efekty.

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 267689