97-400 Bełchatów
ul. Nehrebeckiego 25, ul. Nehrebeckiego 55
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Ramowy rozkład dnia

R AMOWY ROZKŁAD DNIA

Nie zawsze możliwe jest sztywne trzymanie się planu dnia.

Zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.

Część zajęć może odbywać się poza przedszkolem.

6:15 – 8:00 Schodzenie się dzieci, w kącikach zainteresowań, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw
                     z pomocą dzieci.

8:00 – 9:00 Zabawy ruchowe, dydaktyczne i zabawy umuzykalniające, ćwiczenia usprawniające rozwój dzieci.

9:00 – 9:30 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania, ŚNIADANIE.

9:30 – 10:30 Zajęcia edukacyjne i wychowawcze oparte o podstawę programową, zabawy zorganizowane
                       rozwijające aktywność: umysłową, muzyczną, plastyczną, artystyczną i ruchową.

10:30 – 12:00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące podstawę dziecka, zabawy zorganizowane
                         i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

12:00 – 12:45 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu, OBIAD, mycie zębów.

12:45 – 13:30 Odpoczynek poobiedni z elementami muzykoterapii/bajkoterapii

13:00 – 15:30 Warsztaty tematyczne: PlAY WITH ME, DRUŻYNA KANGURA, TAEKWONDO, LOGO GRATKA,
                        
MAGIA TEATRU, WESOŁE NUTKI, TANIEC Z GWIAZDAMI, CERAMILANDIA, KULINARNIE
                         i MANUALNIE
, MALI ODKRYWCY i inne zgodnie z harmonogramem.

13:45 – 14:30 Czynności sanitarno-higieniczne, PODWIECZOREK.

15:00 – 17:00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, omówienie wydarzeń
                         dnia, rozchodzenie się dzieci

17:00 – 18:00 Dyżur dla dzieci pozostających dłużej w przedszkolu, DRUGI PODWIECZOREK, swobodne gry
                         i zabawy pod opieką pedagogów. Oczekiwanie na rodziców.
                         Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ DYŻUR NIE JEST PROWADZONY.
                       PRZYWRÓCENIE DYŻURU PLANOWANE JEST PO USTANIU EPIDEMII.

Według podstawy programowej wychowania przedszkolnego podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być zabawy dowolne dzieci oraz ruch/zabawy na świeżym powietrzu.

Proporcje organizowania zajęć mają na calu prawidłowy rozwójpsychoruchowy
oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Organizacja pracy przedszkola odbywa się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwaoraz higieny zgodnie z Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa.

 

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 229319