97-400 Bełchatów
ul. Nehrebeckiego 25, ul. Nehrebeckiego 55
tel. 606 683 663, 606 683 883
akademia.jabluszko@interia.pl

Regulamin Konkursu

 

  Regulamin Rodzinnego Konkursu

Fotograficzno-Plastycznego

                                        

 

 

 

§ 1

Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest dyrektor niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko” w Bełchatowie mgr Paulina Wieczorek. Koordynatorem konkursu jest mgr Dorota Stanisz.

§ 2

Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie treści patriotycznych oraz kształtowanie świadomości patriotycznej,
a także p
obudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dziecka i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto wspólne przeżywanie radości i satysfakcji w gronie rodzinnym oraz integrację w środowisku przedszkolnym.

§ 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków Akademii Przedszkolaka „Jabłuszko”
wraz z Rodzinami.

§ 4

Praca konkursowa

 1. 1.      Pracę konkursową stanowi zdjęcie oraz własnoręcznie wykonana ramka.
 2. 2.      Zdjęcie powinno przedstawiać przedszkolaka wraz z rodziną podczas świętowania
  100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 3. 3.      Zdjęcie należy wydrukować i oprawić w ramkę.
 4. 4.      Ramka powinna być własnoręcznie wykonana.
 5. 5.      Zarówno zdjęcie, jak i ramka może być dowolnych rozmiarów.
 6. 6.      Ramka wykonana może być dowolną techniką.
 7. 7.      Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom grup do dnia 19 listopada 2018 roku.
 8. 8.      Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem przedszkolaka.

 

§5

Kryterium oceny prac

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 listopada 2018 roku z udziałem nauczycieli Akademii Przedszkolaka "Jabłuszko" oraz chętnymi Rodzicami, którzy tworzyć będą skład jury oraz komisję konkursową.

Podczas oceny pracy jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

 

wykonanie pracy zgodnie z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem;

oryginalność ujęcia fotograficznego;

estetykę wykonania pracy;

kreatywność;

wkład dziecka w wykonaną pracę.

 

§ 6

Kryterium przyznawania punktów

  v   Każdej pracy konkursowej zgłoszonej przez Rodzinę Akademii Przedszkolaka JABŁUSZKO
do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.

  v   Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami
od 1 do 5.

  v   Najwięcej punktów otrzymuje najlepsza praca zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu.

  v   Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.

  v   Głosy zlicza Komisja Konkursowa.

  v   Głosowanie jest tajne.

§ 7

Przebieg konkursu

 1. Powitanie.
 2. Zapoznanie z regulaminem.
 3. Przedstawienie porządku konkursu.
 4. Powołanie protokolanta.
 5. Powołanie składu Jury konkursu.
 6. Powołanie komisji konkursowej.
 7. Przekazanie kart punktacji.
 8. Głosowanie.
 9. Zebranie kart przez komisję konkursową.
 10. Podliczenie punktów i ogłoszenie wyników.
 11. 11.  Sporządzenie i podpisanie protokołu.

 

 • § 8

Postanowienia końcowe

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeniowej, jak i na stronie internetowej przedszkola. Laureaci otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 
 

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać najnowsze infomacje z Akademii Przedszkolaka zapisz się do naszego newslettera

kl

© Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 214556